Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

352 anuncis
Aprovació inicial projecte d´obres municipals
07/09/2023 11:18 - Registre de publicació

Aprovació inicial del projecte d´adaptació a la nova ordenació d´un tram del carrer Marfull Fases I i II

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

informació pública projecte actuació específica en SNU
06/09/2023 09:53 - Registre de publicació

Informació pública llicència urbanística 30012016000029 de Projecte Actuació Específica en sòl no urbanitzable per la implantació d'un heliport a Lloret de Mar.

Termini d'exposició: 1 mes

CONVOCATÒRIA DE LA PLAÇA DE JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR DE LLORET DE MAR.
31/08/2023 15:03 - Registre de publicació

En data 31/08/2023 s’ha dictat el Decret d’Alcaldia núm. 4721, d’aprovació de l’obertura de la convocatòria pública per cobrir la vacant de Jutge/essa de Pau titular de Lloret de Mar.

Termini d'exposició: del 6 de setembre al 5 d'octubre de 2023

Es requereix:

- Ser espanyol/a.
- Ser major d’edat.
- No estar incurs en cap de les causes d’incapacitat que estableix l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

Documentació a presentar:

- Instància al Registre General d’Entrada (OIAC), on cal especificar si es presenta a la plaça de Jutge/essa de Pau titular (no es paguen taxes)
- Fotocòpia DNI 
- Declaració jurada de no trobar-se incurs en cap de les causes d’incapacitat que estableix l’art. 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial 
- Currículum Vitae 
- Manifestació referida a si en l’actualitat exerceixen alguna activitat laboral, empresarial o professional, identificant-la i descrivint-la breument en cas afirmatiu

Presentació sol·licituds:

- Es podran presentar de forma electrònica juntament amb la documentació requerida, mitjançant el següent enllaç:enllaç: www.lloret.cat/citaprevia 
En cas de dubte, podeu trucar al telèfon de suport electrònic 872.220.646, en horari de 8 a 20 hores. 

- Es podran presentar de forma presencial demanant cita prèvia per l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana a través d’aquest https://tramits.lloret.org


Edicte publicitat concessió subvenció Dipsalut
28/08/2023 10:18 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

Edicte de publicitat de la concessió d'una subvenció per part de Dipsalut, Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, per al finançament de despeses derivades del funcionament ordinari dels centres municipals de formació d'adults (CMFA), per a l'any 2023.

logo_diputacio

Documents associats:
EDICTE NOTIFICACIO SUBSIDIARIA DE LIQUIDACIONS VARIES 2023
07/08/2023 09:48 - Registre de publicació

BOE NUM 185 DE DATA 04 D'AGOST DE 2023

Termini d'exposició: 10 DIES

ARRENDAMENT D'UN BÉ IMMOBLE, MITJANÇANT LICITACIÓ PÚBLICA, DESTINAT A IMPARTIR CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR I PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ A L’INSTITUT RAMON COLL I RODÉS DE LLORET DE MAR,
07/07/2023 12:08 - Registre de publicació

Aprovació les bases i convocatòria que regiran el procediment per l'arrendament d'un bé immoble destinat a impartir Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, i Programes de Formació i Inserció, a l’Institut Ramon Coll i Rodés

Termini d'exposició: 30 dies

En sessió de data 07/07/2023, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lloret de Mar ha aprovat les bases reguladores que regiran el procediment per l'arrendament d'un bé immoble destinat a impartir Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, i Programes de Formació i Inserció, a l’Institut Ramon Coll i Rodés

En virtut del previst a les bases reguladores, clàusula  8.1 i seguents,  les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria es podran presentar  a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOP de Girona i fins un termini màxim de 15 dies hàbils 

La totalitat de la tramitació es farà des del  perfil del contractant de Lloret de Mar.

Enllaç: Enllaç contractació

PUBLICACIÓ BOP dia:  12/07/2023

PRESENTACIÓ DE PLIQUES, mitjançant el perfil de contractant fins el dia 03/08/2023

DECRET ALCALDIA PER AMPLIACIÓ TERMINI DE PRESENTACIÓ PLIQUES 15 dies naturals : Fins 18/08/2023

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 18/2023 DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
02/08/2023 09:03 - Registre de publicació

El Ple reunit en sessió ordinària celebrada en data 31 de juliol de 2023, ha aprovat provisionalment la modificació de crèdit 18/2023 del vigent pressupost de la Corporació. D’acord amb l’establert a l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient es sotmet a informació pública pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals es podrà consultar l’expedient a les dependències dels serveis econòmics, plaça de la Vila, num. 1, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes d’examen i, si s’escau, presentació d’al·legacions i/o reclamacions.

Termini d'exposició: Del 03 al 24 d’agost de 2023

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 17/2023 DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
02/08/2023 08:58 - Registre de publicació

El Ple reunit en sessió ordinària celebrada en data 31 de juliol de 2023, ha aprovat provisionalment la modificació de crèdit 17/2023 del vigent pressupost de la Corporació. D’acord amb l’establert a l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient es sotmet a informació pública pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals es podrà consultar l’expedient a les dependències dels serveis econòmics, plaça de la Vila, num. 1, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes d’examen i, si s’escau, presentació d’al·legacions i/o reclamacions.

Termini d'exposició: Del 03 al 24 d’agost de 2023

EDICTE RESOLUCIO NOTIFICACIO ACTES ADMINISTRATIUS
31/07/2023 14:38 - Registre de publicació

BOE NUM 181 DE DATA 31 DE JULIOL DE 2023 RESOLUCIONS

Termini d'exposició: 10 DIES

Informació pública constitució dret de superficie gratuït
19/07/2023 21:23 - Registre de publicació

Tramitació expedient per constituir un dret de superfície gratuït a favor de de la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (COHABITAC) sobre la parcel·la situada a a C/ Sant Quirze – Pujada Puigventós de Lloret de Mar.

Termini d'exposició: 30 dies posteriors a la publicació del BOP

L’Ajuntament de Lloret de Mar tramita un expedient per constituir un dret de superfície gratuït a favor de de la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social (COHABITAC) sobre la parcel·la situada a a C/ Sant Quirze – Pujada Puigventós de Lloret de Mar, amb la finalitat de promoure el desenvolupament d’habitatges amb protecció oficial. EEs la finca amb Referència Cadastral 6171917DG8167S0001MU, i registral número 26170.

D’acord amb l’article 83.2 de la Llei 39/2015, s’obre un període d'informació pública de 20 dies, durant el qual es podrà consultar l’expedient i fer al·legacions, a partir de la data de publicació al BOP

L’expedient es pot consultar amb els documents adjunts a aquest anunci del Tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament de Lloret de Mar o, amb cita prèvia, a la Secció de Serveis Jurídics de l’Ajuntament (Plaça de la Vila, n.1)

Publicació al BOP: 31/07/2023

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
Configuració de cookies

Linformem que en aquest lloc web utilitzem cookies tant pròpies com de tercers per oferir un millor servei, dacord amb els seus hàbits de navegació. Podeu consultar la política de cookies: AQUÍ

A continuació pot triar quines cookies voleu acceptar o rebutjar segons la seva finalitat.

Estrictament necessàries (necessària)

Cookies estrictament necessàries per al funcionament del lloc web.Aquestes cookies no poden rebutjar-se i són les encarregades entre altres finalitats de permetre la identificació d'un usuari registrat o desar la configuració de cookies.

2 Aplicacions

Ajustos de cookies (necessària)

cb_enabled. Recorda els ajustos de les cookies

Finalitat: Estrictament necessàries

Sessió (necessària)

JSESSIONID. Permet a l'usuari iniciar sessió

Finalitat: Estrictament necessàries

Analítiques

Cookies que s'encarreguen d'analitzar el comportament de l'usuari per tal de millorar el servei proporcionat.

1 Aplicació

Google Analytics

Finalitat: Analítiques