Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

341 anuncis
Edicte aprovació Bases específiques reguladores per a l’atorgament d’ajut econòmic a subjectes passius de l’impost sobre béns immobles (IBI) destinats al sector de població del municipi de Lloret de Mar amb una menor capacitat econòmica per l'exercici 2022, i la seva convocatòria.
15/11/2022 11:25 - Registre de publicació

Aprovació Bases específiques reguladores per a l’atorgament d’ajut econòmic a subjectes passius de l’impost sobre béns immobles (IBI) destinats al sector de població del municipi de Lloret de Mar amb una menor capacitat econòmica per l'exercici 2022, i la seva convocatòria.

Termini d'exposició: El termini de presentació de les sol·licituds, en única convocatòria, serà de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província (BOP), del 16-11-2022 al 15-12-2022, ambdós inclosos.

La Junta de Govern Local, en sessió de  data 28/10/2022, es van aprovar les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT D’AJUT ECONÒMIC A SUBJECTES PASSIUS DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI) DESTINATS AL SECTOR DE POBLACIÓ DEL MUNICIPI DE LLORET DE MAR AMB UNA MENOR CAPACITAT ECONÒMICA PER L'EXERCICI 2022, i la seva convocatòria.

L'objecte d'aquestes bases és regular l’atorgament d’ajuts econòmics a subjectes passius de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) destinats al sector de població del municipi de Lloret de Mar amb una menor capacitat econòmica, de conformitat amb allò que preveu l’Ordenança General de Subvencions, publicada al BOP de Girona núm. 108, el 5 de juny de 2020,  i la resta de normativa d’aplicació. 

Termini de la sol·licitud

 El termini de presentació de les sol·licituds, en única convocatòria, serà de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província (BOP), del 16-11-2022 al 15-12-2022, ambdós inclosos.

Al transcórrer de forma simultània el termini per presentar al·legacions a les Bases amb el de presentació de sol·licituds, caldrà procedir a la suspensió d’aquest segon termini en el cas que es presentessin al·legacions a les bases.

 Lloc de presentació:

 La presentació de la sol·licitud i justificació es realitzarà mitjançant els registres electrònics que l’Ajuntament de Lloret de Mar té a disposició de la ciutadania. És a dir, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions.

 

Canals de tramitació:

Per Internet: via telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament mitjançant el següent enllaç: https://tramits.lloret.org/OAC/CdT.jsp#no-back-button

En cas de dubte durant la presentació de sol·licituds, els interessats poden trucar de dilluns a divendres al telèfon de suport electrònic 872220646, en horari de 8 a 20 hores, o consultar al correu: oac360@lloret.cat                               

 

 

Presencial:   A l'Oficina de Correus de Lloret de Mar, al carrer Oliva, núm. 55 a través del registre ORVE. L'horari és de dilluns a divendres, de 8.30 a 20.30 hores.

 

 

 

 

AJUTS ECONÒMICS A SUBJECTES PASSIUS DE L’IBI PER L'EXERCICI 2021
22/12/2021 12:35 - Registre de publicació
Temporalment despublicat
EDICTE NOTIFICACIO SUBSIDIARIA D'ACTES ADMINISTRATIUS
16/11/2022 15:15 - Registre de publicació

BOE NUM 273 DE DATA 14 DE NOVEMBRE DE 2022 RESOLUCIONS

Termini d'exposició: 10 DIES NATURALS

EDICTE NOTIFICACIO SUBSIDIARIA DE LIQUIDACIONS VARIES 2022
16/11/2022 15:10 - Registre de publicació

BOE NUM 273 DE DATA 14 DE NOVEMBRE DE 2022 LIQUIDACIONS

Termini d'exposició: 10 DIES NATURALS

Aprovació inicial de modificació preus projecte
08/11/2022 14:00 - Registre de publicació

Aprovació inicial per acord JGL dia 28/10/2022 de modificació preus projecte renovació clavegueram tram c. Sant Pere, entre c. Oliva i c. Narcís Fors.

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Informació pública del conveni urbanístic subscrit entre PIC SAYOLS, S.L. i l’Ajuntament de Lloret de Mar en data de 28 d’octubre de 2022, per a la recepció per l’Ajuntament dels serveis i instal·lacions de la xarxa de subministrament d’aigua potable de la urbanització Lloret Residencial.
28/10/2022 14:55 - Registre de publicació

Se sotmet a informació pública durant el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la data de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, d’acord amb els arts. 8 i 104 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.

Termini d'exposició: del 04/11/2022 al 04/12/2022

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 20/2022 DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
03/11/2022 11:25 - Registre de publicació

El Ple reunit en sessió ordinària celebrada en data 31 d’octubre de 2022, ha aprovat provisionalment la modificació de crèdit núm. 20/2022 del vigent pressupost de la Corporació. L'expedient se sotmet al tràmit d’informació pública per termini de quinze dies, amb publicació de l’acord provisional al Butlletí Oficial de la Provincia i tauler municipal d’anuncis.

Termini d'exposició: del 04 al 25 de novembre 2022

INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ DE DETERMINADES ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2023
03/11/2022 10:00 - Registre de publicació

El Ple reunit en sessió ordinària celebrada en data 31 d’octubre de 2022, ha aprovat provisionalment modificacions a determinades Ordenances Fiscals per a l'exercici 2023. L'expedient se sotmet al tràmit d’informació pública per termini de trenta dies, amb publicació de l’acord provisional al Butlletí Oficial de la Província, tauler municipal d’anuncis, i a un diari de major difusió de la província de Girona. L'annex amb les modificacions de les Ordenances Fiscals es poden consultar clicant aquest enllaç: https://tramits.lloret.org/OAC/download/bcc89fe5-7b5e-433e-95a1-bd17c8d25a7d

Termini d'exposició: Des del 4 de novembre fins al 20 de desembre de 2022

Llistat de notificació de les resolucions favorables de subvencions per al pagament del lloguer. Convocatòria 2022.
Obertura termini presentació sol.licituds per la plaça de Síndic/a del Ciutadà de Lloret de Mar.
07/10/2022 15:05 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 10 a 31 d'octubre de 2022

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. de data 07/10/2022, s'obra convocatòria pública per cobrir la plaça de Síndic/a del Ciutadà de Lloret de Mar.

Les persones interessades a optar a aquest càrrec han de complir els requisits següents:

    Ésser major d’edat i gaudir de plenitud de drets civils i polítics
    Tenir la condició política de català o catalana, d’acord amb el que estableix l’Estatut d’Autonomia de
    Catalunya.
    Residir habitualment a la vila de Lloret de Mar, com a mínim en un període de deu anys previ al seu 
    nomenament, així com durant l’exercici del seu càrrec.

Documentació a presentar (juntament amb la sol.licitud):

   1.- Curriculum Vitae
   2.- Manifestació referida a si en l'actualitat exerceixen alguna activitat laboral, empesarial o professional,
       identificant-la i descrivint-la breument en cas afirmatiu

Les sol.licituds es poden presentar pels següents mitjans:

- De forma electrònica, mitjançant el següent enllaç: https://tramits.lloret.org
En cas de dubte, podeu trucar al telèfon de suport electrònic 872.220.646, en horari de 8 a 20 hores.

- De forma presencial demanant cita prèvia per l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana a través d’aquest enllaç: www.lloret.cat/citaprevia

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
Configuració de cookies

Linformem que en aquest lloc web utilitzem cookies tant pròpies com de tercers per oferir un millor servei, dacord amb els seus hàbits de navegació. Podeu consultar la política de cookies: AQUÍ

A continuació pot triar quines cookies voleu acceptar o rebutjar segons la seva finalitat.

Estrictament necessàries (necessària)

Cookies estrictament necessàries per al funcionament del lloc web.Aquestes cookies no poden rebutjar-se i són les encarregades entre altres finalitats de permetre la identificació d'un usuari registrat o desar la configuració de cookies.

2 Aplicacions

Ajustos de cookies (necessària)

cb_enabled. Recorda els ajustos de les cookies

Finalitat: Estrictament necessàries

Sessió (necessària)

JSESSIONID. Permet a l'usuari iniciar sessió

Finalitat: Estrictament necessàries

Analítiques

Cookies que s'encarreguen d'analitzar el comportament de l'usuari per tal de millorar el servei proporcionat.

1 Aplicació

Google Analytics

Finalitat: Analítiques