Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

355 anuncis
Modificació del Reglament d'ús dels Centres Cívics de Lloret de Mar.
05/04/2024 13:57 - Registre de publicació

Consulta Prèvia i Audiència de l'esborrany

Termini d'exposició: 6 al 15 d'abril de 2024

Se sotmet al tràmit de Consulta Prèvia i Audiència de l'Esborrany de la modificació del REGLAMENT D'ÚS DELS CENTRES CÍVICS DE LLORET DE MAR, durant un termini de 10 deu naturals, en concret, des del dia 6 al 15 d'abril de 2024, ambdós inclosos. Durant l'esmentat termini les persones interessades podran realitzar les aportacions que considerin escaients a través de correu electrònic a l'adreça fvieta@lloret.cat
Llistat de notificació de les resolucions d e confirmació de prestacions permanents per al pagament del lloguer. Convocatòria 2024
Llistat de notificació de les resolucions d'extinció del dret a la percepció de prestacions permanents per al pagament del lloguer. Convocatòria 2024
Llistat de notificació de les resolucions de modificació prestacions permanents per al pagament del lloguer. Convocatòria 2024
EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE BÀSIC D’OBRES DE LA RESIDÈNCIA DE LA GENT GRAN I CENTRE D’ATENCIÓ DIÜRNA DE LLORET DE MAR
27/03/2024 13:47 - Registre de publicació

Exposició pública del Projecte Bàsic de la Residència de la Gent Gran i Centre d’Atenció Diürna de Lloret de Mar, aprovat inicialment per acord del Ple de la Corporació en sessió de data 25/03/2024

Termini d'exposició: 30 dies hàbils (del 09/04/2024 al 21/05/2024, a.i.)

Data publicació edicte

- BOP Girona: 08/04/2024

Aprovacio definitiva Projecte Renovació enllumenat camp de fútbol municipal de lloret de Mar
27/03/2024 13:42 - Registre de publicació

Aprovació definitiva Projecte Renovació enllumenat del camp de fútbol Municipal de lloret de Mar

Termini d'exposició: dos mesos

Aprovació definitiva Projecte renovació enllumenat camp fútbol Molí de Lloret de Mar
27/03/2024 13:22 - Registre de publicació

Aprovació definitiva Renovació enllumenat camp de fútbol el Molí de Lloret de Mar

Termini d'exposició: dos mesos

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 05/2024 DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
27/03/2024 08:57 - Registre de publicació

El Ple reunit en sessió ordinària celebrada en data 25 de març de 2024, ha aprovat provisionalment la modificació de crèdit núm. 05/2024 del vigent pressupost de la Corporació. D’acord amb l’establert a l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient es sotmet a informació pública pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals es podrà consultar l’expedient a les dependències dels serveis econòmics, plaça de la Vila, num. 1, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes d’examen i, si s’escau, presentació d’al·legacions i/o reclamacions.

Termini d'exposició: Del 28 de març al 19 d’abril de 2024

Bases per la participació en la Fira de Sant Jordi 2024
25/03/2024 15:02 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Fins al 7 d'abril de 2024

La presentació de sol·licituds per a participar a la Fira de Sant Jordi es farà obligatòriament per via telemàtica a través del web tramits.lloret.org

Exposició pública de la modificació puntual de Pla Parcial Urbanístic PPU3 Sant Quirze de Lloret de Mar
14/03/2024 11:27 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en sessió de data 2 de febrer de 2024, va aprovar inicialment la modificació del Pla Parcial urbanístic del sector PPU3 Sant Quirze de Lloret de Mar en l’àmbit de la unitat de promoció UP3, promogut per la Junta Compensació del sector PPU3 Sant Quirze i redactat per l’arquitecte Ramon Colomer i Oferil, amb condicionants (exp. 22792022000001).

Termini d'exposició: 1 mes a partir de la publicació dels edictes

Dates publicació edictes:

BOP Girona: 22/03/2024
Diari de Girona: 20/03/2024

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
Configuració de cookies

L'informem que en aquest lloc web utilitzem cookies tant pròpies com de tercers per oferir un millor servei, d'acord amb els seus hàbits de navegació. Podeu consultar la política de cookies: Consulta la política de cookies

A continuació pot triar quines cookies voleu acceptar o rebutjar segons la seva finalitat.

Estrictament necessàries (necessària)

Cookies estrictament necessàries per al funcionament del lloc web.Aquestes cookies no poden rebutjar-se i són les encarregades entre altres finalitats de permetre la identificació d'un usuari registrat o desar la configuració de cookies.

2 Aplicacions

Ajustos de cookies (necessària)

cb_enabled. Recorda els ajustos de les cookies

Finalitat: Estrictament necessàries

Sessió (necessària)

JSESSIONID. Permet a l'usuari iniciar sessió

Finalitat: Estrictament necessàries

Analítiques

Cookies que s'encarreguen d'analitzar el comportament de l'usuari per tal de millorar el servei proporcionat.

1 Aplicació

Google Analytics

Finalitat: Analítiques