Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

358 anuncis
Aprovació provisional modificació article 9 de l’Ord. fiscal nº 5 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i la correcció de l’error material a l’Ord. fiscal núm. 14, taxa tinença d’animals de companyia.
02/02/2024 09:42 - Registre de publicació

El Ple d'aquest Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 29 de gener de 2024, va acordar l'aprovació provisional de la modificació de l’article 9 de l’Ordenança fiscal nº 5 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a l’exercici 2024 i la correcció de l’error material a l’ordenança fiscal núm. 14, taxa tinença d’animals de companyia.

Termini d'exposició: Des del 5 de febrer al 15 de març de 2024

Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable per a legalització d'obres per a la connexió de fibra òptica
01/02/2024 11:07 - Registre de publicació

Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable per a legalització d'obres per a la connexió de fibra òptica"

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Bases reguladores de concessió d'ajuts econòmics per fer front a les despeses de transport dels estudiants de Lloret de Mar que realitzin estudis post obligatoris per al curs 2023-2024.
29/01/2024 08:52 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en sessió de 19/01/2024, va prendre l’acord d’aprovar les BASES REGULADORES DE CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER FER FRONT A LES DESPESES DE TRANSPORT DELS ESTUDIANTS DE LLORET DE MAR QUE REALITZIN ESTUDIS POST OBLIGATORIS PER AL CURS 2023/24. Es fan publiques per a general coneixement de les persones interessades

Termini d'exposició: No hi ha termini d'al.legacions.

Edicte d’aprovació definitiva d’un projecte d’obra pública ordinària
17/01/2024 12:47 - Registre de publicació

Projecte bàsic i executiu per el condicionament i tancament del perímetre dels terrenys destinats a equipament escolar situats en el sector Sant Quirze de Lloret de Mar

Termini d'exposició: -

Dates publicació edictes:
BOP Girona: 25/01/2024
DOGC: 26/01/2024

Aprovació inicial Projecte executiu per a la renovació denllumenat terreny de joc camp de futbol municipal
25/01/2024 10:37 - Registre de publicació

Aprovació inicial Projecte executiu per a la renovació denllumenat terreny de joc camp de futbol municipal

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Edicte d’informació pública d’un projecte de reparcel·lació urbanística
18/01/2024 11:17 - Registre de publicació

Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació Urbanística PAU 28, promogut per la mercantil Landcompany 2020 SL i redactat per Helix Arquitectes Associats SLP (exp. 23012022000001).

Termini d'exposició: 1 mes

Dates publicació edictes:

BOP Girona: 26/01/2024
Diari de Girona: 24/01/2024

ACTA HEREUS AB INTESTATO PROTOCOL 3253. DIFUNTA MARIA DEL CARMEN BLAZQUEZ ALONSO
09/01/2024 14:42 - Registre de publicació

ACTA HEREUS AB INTESTATO PROTOCOL 3253. DIFUNTA MARIA DEL CARMEN BLAZQUEZ ALONSO

Termini d'exposició: 1 MES

EDICTE NOTIFICACIO PROCEDIMENT RELATIU A COMUNICACIO D'ACTES ADMINISTRATIUS
03/01/2024 09:02 - Registre de publicació

BOE NUM 273 DE DATA 15 DE NOVEMBRE DE 2023

Termini d'exposició: 10 DIES

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'EXPEDIENT DE PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2024
28/12/2023 10:52 - Registre de publicació

El Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar, en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2023, ha aprovat inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici de 2024 de l’Ajuntament i l’estat de previsió d’ingressos i despeses de la societat Lloret Futur, SA. D’acord amb l’establert a l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient es sotmet a informació pública pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals es podrà consultar l’expedient a les dependències dels serveis econòmics, plaça de la Vila, num. 1, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes d’examen i, si s’escau, presentació d’al·legacions i/o reclamacions.

Termini d'exposició: Del 29 de desembre de 2023 al 19 de gener de 2024

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
Configuració de cookies

L'informem que en aquest lloc web utilitzem cookies tant pròpies com de tercers per oferir un millor servei, d'acord amb els seus hàbits de navegació. Podeu consultar la política de cookies: Consulta la política de cookies

A continuació pot triar quines cookies voleu acceptar o rebutjar segons la seva finalitat.

Estrictament necessàries (necessària)

Cookies estrictament necessàries per al funcionament del lloc web.Aquestes cookies no poden rebutjar-se i són les encarregades entre altres finalitats de permetre la identificació d'un usuari registrat o desar la configuració de cookies.

2 Aplicacions

Ajustos de cookies (necessària)

cb_enabled. Recorda els ajustos de les cookies

Finalitat: Estrictament necessàries

Sessió (necessària)

JSESSIONID. Permet a l'usuari iniciar sessió

Finalitat: Estrictament necessàries

Analítiques

Cookies que s'encarreguen d'analitzar el comportament de l'usuari per tal de millorar el servei proporcionat.

1 Aplicació

Google Analytics

Finalitat: Analítiques