Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

358 anuncis
Aprovació de les bases la 49a edició del concurs de pessebres i diorames
15/12/2023 13:26 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

Documents associats:
PUBLICACIO ANUNCI DEPARTAMENT ECONOMIA I HISENDA GENERALITAT DE CATALUNYA
14/12/2023 13:06 - Registre de publicació

ANUNCI NOTIFICACIO ARXIVAMENT EXPEDIENT DECLARACIO HEREUS ABINTESTAT A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Termini d'exposició: 1 MES

INTERVENCIÓ CONSERVACIÓ RESTAURACIÓ HIPOGEU 38 DEL CEMENTIRI MODERNISTA DE LLORET DE MAR
12/12/2023 10:26 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 31/12/2024

Anunci de l'Ajuntament de Lloret de Mar relatiu a la intervenció en conservació restauració de l'Hipogeu 38 del Cementiri modernista, amb el suport del Departament de Cultural de la Generalitat de Catalunya.

 

En virtud del que s'estableix a l'apartat 18.g), de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, es dona difusió i publicitat mitjançant la publicació d'aquest anunci al web municipal.

 

GenCat_Cultura

PROJECTE PER A LA MUSEÏTZACIÓ I ADEQUACIÓ PER A LES VISITES AL POBLAT IBER DEL TURÓ RODÓ
12/12/2023 09:26 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 31/12/2024

Anunci de l'Ajuntament de Lloret de Mar relatiu al projecte de museïtzació i adequació per a les visites al poblat ibèric del Turó Rodó, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

En virtud del que s'estableix a l'apartat 18.g), de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, es dona difusió i publicitat mitjançant la publicació d'aquest anunci al web municipal.

 

Logo GenCat_Cultura

 

Aprovació de les Bases especifiques de l’atorgament de subvencions a les entitats ciutadanes sense afany de lucre, culturals i de joves, per a la realització d’activitats d’interès públic o social, de l’exercici 2023
24/11/2023 13:56 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 01/12/2023 al 04/01/2023

 Per la Junta de Govern Local de data 17/11/2023, es van aprovar les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS CIUTADANES SENSE AFANY DE LUCRE, CULTURALS I DE JOVES, PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC O SOCIAL, DE L’EXERCICI 2023, i la seva convocatòria.

Per tant, de conformitat als articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes Bases s’exposen al públic per termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP, perquè es puguin presentar al·legacions.

En el cas de no presentar-se al·legacions durant l’esmentat termini, aquestes bases quedaran aprovades definitivament.

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 26/2023 DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
29/11/2023 13:06 - Registre de publicació

El Ple reunit en sessió ordinària celebrada en data 27 de novembre de 2023, ha aprovat provisionalment la modificació de crèdit 26/2023 del vigent pressupost de la Corporació. D’acord amb l’establert a l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient es sotmet a informació pública pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals es podrà consultar l’expedient a les dependències dels serveis econòmics, plaça de la Vila, num. 1, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes d’examen i, si s’escau, presentació d’al·legacions i/o reclamacions.

Termini d'exposició: Del 30 de novembre al 22 de desembre de 2023

Llistat de notificació de les resolucions de desestiment de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 35 anys o menys. Convocatòria any 2023.
Llistat de notificació de les resolucions de denegació de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 35 anys o menys. Convocatòria any 2023.
Llistat de notificació de les resolucions de desestiment de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 35 anys o menys. Convocatòria any 2023.
Llistat de notificació de les resolucions de denegació de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 36 a 64 anys. Convocatòria any 2023.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
Configuració de cookies

L'informem que en aquest lloc web utilitzem cookies tant pròpies com de tercers per oferir un millor servei, d'acord amb els seus hàbits de navegació. Podeu consultar la política de cookies: Consulta la política de cookies

A continuació pot triar quines cookies voleu acceptar o rebutjar segons la seva finalitat.

Estrictament necessàries (necessària)

Cookies estrictament necessàries per al funcionament del lloc web.Aquestes cookies no poden rebutjar-se i són les encarregades entre altres finalitats de permetre la identificació d'un usuari registrat o desar la configuració de cookies.

2 Aplicacions

Ajustos de cookies (necessària)

cb_enabled. Recorda els ajustos de les cookies

Finalitat: Estrictament necessàries

Sessió (necessària)

JSESSIONID. Permet a l'usuari iniciar sessió

Finalitat: Estrictament necessàries

Analítiques

Cookies que s'encarreguen d'analitzar el comportament de l'usuari per tal de millorar el servei proporcionat.

1 Aplicació

Google Analytics

Finalitat: Analítiques