Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

329 anuncis
Ajut de la Diputació de Girona de suport econòmic per facilitar l’accés a les noves tecnologies.
31/10/2023 14:16 - Registre de publicació

Es fa públic que aquest Ajuntament ha resultat beneficiari de l’Ajut de la Diputació de Girona de suport econòmic per facilitar l’accés a les noves tecnologies, amb un import de 9.000€ (expedient : 2023/4004).

Termini d'exposició: 30 dies

Documents associats:
Aprovació Bases Tècniques per a les obres d’adequació de façanes i pavimentació de l’entrada del CEIP Pere Torrent de Lloret de Mar
19/10/2023 12:03 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en sessió de data 09/06/2023 acordà aprovar les Bases Tècniques per a les obres d’adequació de façanes i pavimentació de l’entrada del CEIP Pere Torrent de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i redactades pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost total de 46.343,33€ (Iva inclòs).

Termini d'exposició: 1 mes recurs administratiu / 2 mesos recurs contenciós administratiu

Dates publicació edictes:

BOP: 27/10/2023
DOGC: 26/10/2023

Aprovació 6è Desglossat del Projecte d'Ampliació del Cementiri Municipal
19/10/2023 11:43 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en sessió de data 13/10/2023 acordà aprovar el 6è desglossat del Projecte d’Ampliació del Cementiri Municipal de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 395.499,50€ (iva inclòs).

Termini d'exposició: 1 mes recurs administratiu / 2 mesos recurs contenciós administratiu

Dates publicació edictes:

DOGC: 26/10/2023
BOP Girona: 27/10/2023

Bases autoritzacions espais/barres festa major de Sant Romà 2023
20/10/2023 09:18 - Registre de publicació

Atorgament d’autoritzacions d’ús privatiu per a l’ocupació temporal de la via pública, consistent en la instal·lació de 6 espais/barres per la festa major de Sant Romà 2023 del 17 al 19 de noviembre.

Termini d'exposició: Del 23 d’octubre al 6 de novembre del 2023 (10 dies hàbils)

Les instàncies es podran presentar a https://tramits.lloret.org juntament amb la documentació requerida. En cas de suport electrònic 872 220 646, en horari de 8 a 20 hores o via mail oac360@lloret.cat

Documentació a presentar:     - Declaració responsable ANNEX1 (adjunt al fitxer de les bases)

Exposició Pública Projecte de condicionament i tancament del perímetre dels terrenys destinats a equipament escolar situats en el sector Sant Quirze
19/10/2023 11:18 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en sessió de data 13 d’octubre de 2023, va aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per el condicionament i tancament del perímetre dels terrenys destinats a equipament escolar situats en el sector Sant Quirze de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i redactat pels Serveis Tècnics Municipals, amb un pressupost de 177.153,67€ (iva inclòs) (Exp. 23982023000005).

Termini d'exposició: 30 dies hàbils (del 28/10/23 al 13/12/2023 a.i.)

Data publicació edicte:

BOP Girona: 27/10/2023

Exposició pública projecte edifici Smart Center de Lloret de Mar
10/10/2023 12:58 - Registre de publicació

Aprovació inicial del projecte bàsic de reforma de l'edifici situat al cr. Capità Conill i Sala 15 cantonada cr Santa Anna 9 de Lloret de Mar per destinar-lo a Samrt Center.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils (del 20/10/2023 al 01/12/2023, a.i.)

Data publicació edicte BOP Girona: 19/10/2023

EDICTE PRESIDENCIA GENERALITAT DE CATALUNYA
09/10/2023 10:38 - Registre de publicació

Edicte relatiu a la Informació pública la relació dels béns i els drets afectats per l’execució de les obres del Projecte SPD-21249.3_Projectes de desplegament de fibra òptica REACT Torres a la demarcació de Girona

Termini d'exposició: 1 MES

Aprovació de les bases especifiques per a la concessió d'ajuts a projectes de solidaritat en l’àmbit de la cooperació internacional al desenvolupament exercici 2023.
05/10/2023 10:08 - Registre de publicació

Termini d'exposició: No hi ha termini d'al.legacions, bases definitives

La Junta de Govern Local, en sessió de 29 de setembre de 2023, va prendre l’acord d’aprovar les BASES ESPECIFIQUES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS A PROJECTES DE SOLIDARITAT EN L’ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT per a l'exercici 2023.

Edicte subvenció DIPSALUT per al servei de socorrisme de la Piscina Municipal
05/10/2023 08:23 - Registre de publicació

Termini d'exposició: .

D’acord amb allò que disposa l’apartat 11.g de les bases específiques reguladores de la subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15). Girona. Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) – exp. 2023/316/X020100, s’estableix la obligatorietat del beneficiari de donar publicitat, informació o difusió en general sobre l’objecte de la subvenció.

Per tant, es fa públic que Dipsalut ha concedit a aquest Ajuntament una subvenció per import de 5.846,24 € (exp. 2023/316/X020100), de suport econòmic per al finançament de les despeses derivades del servei de socorrisme a les piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal (Pt15).

INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 21/2023 DEL VIGENT PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
27/09/2023 08:38 - Registre de publicació

El Ple reunit en sessió ordinària celebrada en data 25 de setembre de 2023, ha aprovat provisionalment la modificació de crèdit 21/2023 del vigent pressupost de la Corporació. D’acord amb l’establert a l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l’expedient es sotmet a informació pública pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals es podrà consultar l’expedient a les dependències dels serveis econòmics, plaça de la Vila, num. 1, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes d’examen i, si s’escau, presentació d’al·legacions i/o reclamacions.

Termini d'exposició: Del 28 de setembre al 19 d’octubre de 2023

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores
Configuració de cookies

Linformem que en aquest lloc web utilitzem cookies tant pròpies com de tercers per oferir un millor servei, dacord amb els seus hàbits de navegació. Podeu consultar la política de cookies: AQUÍ

A continuació pot triar quines cookies voleu acceptar o rebutjar segons la seva finalitat.

Estrictament necessàries (necessària)

Cookies estrictament necessàries per al funcionament del lloc web.Aquestes cookies no poden rebutjar-se i són les encarregades entre altres finalitats de permetre la identificació d'un usuari registrat o desar la configuració de cookies.

2 Aplicacions

Ajustos de cookies (necessària)

cb_enabled. Recorda els ajustos de les cookies

Finalitat: Estrictament necessàries

Sessió (necessària)

JSESSIONID. Permet a l'usuari iniciar sessió

Finalitat: Estrictament necessàries

Analítiques

Cookies que s'encarreguen d'analitzar el comportament de l'usuari per tal de millorar el servei proporcionat.

1 Aplicació

Google Analytics

Finalitat: Analítiques