Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

92 anuncis
BASES ESPECIFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIO DE SUBVENCIONS MUNICIPALS DESTINADES AL TEIXIT PRODUCTIU AMB MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PEL COVID-19 A LLORET DE MAR.
02/07/2020 13:35 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 06/11/2020 , va modificar les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS DESTINADES AL TEIXIT PRODUCTIU AMB MOTIU DE LA CRISI SANITARIA PROVOCADA PEL COVID-19 A LLORET DE MAR i La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 26/06/2020, va aprovar-les.

Termini d'exposició: del 13/07/2020 al 10/08/2020 (20 dies hàbils publicacio BOP)

Podreu trobar tota la informació per demanar subvenció a:

https://seu.lloret.cat/ajutsPublic/showPublicacion/1880

S'han previst les següents línies de subvencions:

Línia 1. Destinada a aquelles persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat econòmica en relació al teixit productiu al municipi de Lloret de Mar.

Línia 2. Destinada a aquelles persones físiques o jurídiques que estableixin una nova activitat econòmica al municipi.

Línia 3. Destinada a aquelles persones físiques o jurídiques que realitzin una activitat econòmica amb relació al teixit productiu al municipi de Lloret de Mar.

Línia 4. Adreçada a professionals autònoms establerts a Lloret de Mar per pal·liar la manca o disminució d’ingressos per contribuir a recuperar la seva activitat empresarial.

Línia 5. Destinada a totes les persones empadronades a Lloret de Mar i majors d’edat, per l’adquisició de targetes pel foment de l’activitat comercial a Lloret de Mar 

 

S'ha detectat un error material en les targetes pel foment de l’activitat comercial, el qual ha estat esmenat per acord de la Junta de Govern Local de 02/10/2020. S'adjunta edicte amb l'esmena.

- 10/11/2020 NOU: Publicació modifició BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS DESTINADES AL TEIXIT PRODUCTIU AMB MOTIU DE LA CRISI SANITARIA PROVOCADA PEL COVID-19 

MUSEU DEL MAR – ADQUISICIÓ D’UNA IMPRESSORA DE TARGETES PVC IMPRESSIÓ OFFSET DIGITAL PER A LA IMPRESSIÓ DEL CARNET DEL MOLL PER A RESIDENTS AMB EL FINANÇAMENT DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA – NOVES TECNOLOGIES.
06/03/2020 11:15 - Registre de publicació

Termini d'exposició: En compliment de l'apartat 10 de les Bases.

Edicte de l’Ajuntament de Lloret de Mar, relatiu a l’adquisició d’una impressora de targetes PVC impressió offset digital per a la impressió del carnet del MOLL per a residents amb el finançament de la Diputació de Girona - Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar en concepte de subvenció als museus i col·leccions de les comarques gironines per a dotar-los d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies, expedient 2019/6427.

 

En virtut del que s’estableix a l’apartat 10 de les bases de la convocatòria de la subvenció anteriorment esmentada es dóna difusió i publicitat mitjançant la publicació d’aquet edicte al web municipal.

 

MUSEU DEL MAR – Ampliació del projecte web patrimoni.lloret.cat amb el finançament de la Diputació de Girona – Noves Tecnologies
23/11/2020 14:41 - Registre de publicació

Edicte de l’Ajuntament de Lloret de Mar, relatiu a l’ampliació del projecte web patrimoni.lloret.cat amb el finançament de la Diputació de Girona - Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar en concepte de subvenció als museus i col·leccions de les comarques gironines per a dotar-los d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies, expedient 2020/6269).

Termini d'exposició: En virtut del que s’estableix a l’apartat 10 de les bases de la convocatòria

Documents associats:
Aprovació de les bases i convocatòria per a la concessió d'una subvenció per a l'exercici 2020 a persones subjectes a l’IBI
19/11/2020 11:56 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en sessió de data 13/11/2020, va aprovar les bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l'exercici 2020 a persones subjectes a l'impost sobre bens immobles (IBI), i l’aprovació de la corresponent convocatòria.

Termini d'exposició: 18/12/2020

Termini exposició pública aprovació inicial bases: 18 de Desembre de 2020

Presentació de sol·licituds: Del 23 de novembre al 24 de desembre de 2020

Canal de tramitació:

· Per internet: via telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament mitjançant el següent enllaç:  https://tramits.lloret.org

En cas de dubte durant la presentació de sol·licituds, els interessats poden trucar al telèfon de suport electrònic 930267225, en horari de 8 a 20 hores.

DISSOLUCIO DE L’ORGANISME AUTONOM LOCAL SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIO DE LLORET DE MAR
30/10/2020 14:16 - Registre de publicació

El Ple Ordinari celebrat el 26/10/2020, va aprovar inicialment la dissolució de l'Organisme Autònom Local Serveis Municipals de Comunicació de Lloret de Mar amb efectes de 1 de gener de 2021.

Termini d'exposició: del 12/11/2020 al 28/12/2020

EDICTE DE NOTIFICACIÓ COL·LECTIVA DE LIQUIDACIONS I ANUNCI DE COBRAMENT
10/11/2020 08:56 - Registre de publicació

PADRONS ANNEXES DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA I DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT D'ESCOMBRARIES, REFERITS TOTS ELLS A L'EXERCICI DE 2020

Termini d'exposició: 15 DIES

Documents associats:
MESURES CORONAVIRUS - NOVEMBRE 2020
30/10/2020 14:51 - Registre de publicació

S'ha dictat el decret d'alcaldia n. 3844 de data 30/10/2020, pel qual s'estableixen mesures preventives a diverses instal.lacions municipals.

Termini d'exposició: .

CONVOCATORIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR MUNICIPAL, PER AL CURS 2020-2021.
30/10/2020 08:56 - Registre de publicació

Per Decret d’Alcaldia núm. 3772/2020 de data 27/10/2020, es van aprovar les Bases específiques reguladores per a la concessió d’ajuts individuals de menjador escolar municipals adreçats a l’alumnat d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sostinguts amb fons públics per al curs 2020-2021, i la seva convocatòria.

Termini d'exposició: El termini de presentació de les sol·licituds, en única convocatòria, serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Es objecte d’aquestes bases regular l’atorgament, dels ajuts individuals de menjador escolar municipals per als alumnes empadronats a Lloret de Mar matriculats en centres educatius de la comarca de La Selva, sostinguts amb fons públics en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundaria obligatòria durant el curs escolar 2020-2021.

Termini de presentació de sol.licituds: del dia 3 al 22 de novembre.

APROVACIO INICIAL DE PROJECTE
29/10/2020 15:16 - Registre de publicació

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS I INFRAESTRUCTURES AL PTGE OLIVA I AL TRAM DEL C. OLIVA ENTRE EL C. VICENS BOU I EL C. SANT PERE.

Termini d'exposició: 30 DIES

APROVACIO INICIAL DE PROJECTE
29/10/2020 15:11 - Registre de publicació

APROVACIO INICIAL PROJECTE EXECUCIO D'OBRES 2a FASE DEL PLA D'ACCESSIBILITAT

Termini d'exposició: 30 DIES

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores