Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

58 anuncis
Edicte Programa suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis 2018 de la Diputació de Girona
28/02/2019 11:26 - Registre de publicació

Edicte de publicitat de l'actualització del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals de LLoret amb el finançament de la Diputació de Girona

Termini d'exposició: 60 dies

Llicència ús provisional del sòl 30012018-11
18/01/2019 12:22 - Registre de publicació

Informació pública llicència ús provisional del sòl per instal·lació d'un viver

Termini d'exposició: 20 dies

Informació pública ús provisional del sòl
18/01/2019 12:27 - Registre de publicació

Informació pública llicència 30012018000067 d' ús provisional del sòl per instal·lació cartell publicitari

Termini d'exposició: 20 dies

Aprovació inicial Reglament de segona activitat dels empleats públics de l'Ajuntament de Lloret de Mar
20/11/2018 11:57 - Registre de publicació

El Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 29/10/2018, va aprovar inicialment el REGLAMENT DE SEGONA ACTIVITAT DELS EMPLEATS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils, fins el dia 4 de gener de 2019.

Publicacions:

  • EL PUNT AVUI                 15/11/2018
  • DOGC n. 7749                  16/11/2018
  • BOP n. 221                     19/11/2018
Aprovació definitiva Projecte renovació canonades aigua potable entre el Dipòsit Puig de Castellet i Roca Grossa 1
09/11/2018 08:52 - Registre de publicació

Edicte d'aprovació definitiva del Projecte de renovació de canonades d'aigua potable entre el Dipòsit Puig de Castellet i Roca Grossa 1

Termini d'exposició: 20/01/2019

BOP: 14/11/2018
DOGC: 

Documents associats:
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER OBERTURA D'ESCOLA DE DANSA
25/10/2018 09:42 - Registre de publicació

INFORMACIÓ PÚBLICA DE SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER OBERTURA D'UNA ACTIVITAT DE "ESCOLA DE DANSA" A L'AV. VILA DE BLANES, 104-226, 2A PLANTA.

Termini d'exposició: 20 DIES HÀBILS

Suspensió tramitació i atorgament de llicències per inici noves activitats
22/10/2018 08:32 - Registre de publicació

Acord del Ple de l'Ajuntament de data 28 de juny de 2018, de suspensió de la tramitació i atorgament de llicències i/o comunicats i altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial per a l’inici de noves activitats comercials regulades en els següents epígrafs 647.1, 647.2, 647.3, 647.4, 647.5, 653.3, 662.1 i 662.2, en els principals eixos comercials de Lloret de Mar, segons delimitació gràfica adjunta, durant el termini màxim d’un any, a comptar des de la publicació del present acord en el butlletí Oficial de la província de Girona, amb la finalitat d’estudiar-ne una reforma. La suspensió abasta les llicències d’obres de reforma, ampliació i nova planta destinades a fer possible la nova instal•lació d’aquestes activitats concretes i de les declaracions responsables, comunicacions prèvies i altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial per a l’inici de noves activitats comercials, en la data de publicació de la present resolució.

Termini d'exposició: 1 any

Data publicació edicte BOP Girona: 02/07/2018

Suspensió de la tramitació de les bases reguladores per a l’atorgament d’una subvenció per a l’exercici 2018 a persones subjectes a l’Impost sobre bens inmobles (IBI)
17/10/2018 13:47 - Registre de publicació

Anunci de suspensió immediata de la tramitació de les bases reguladores per a l’atorgament d’una subvenció per a l’exercici 2018 a persones subjectes a l’Impost sobre bens inmobles (IBI).

Termini d'exposició: 31/10/2018

Documents associats:
Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en relació a l’art. 55 i plànol d’ordenació D2b – Sistema de serveis tècnics clau 1.5 per estació de bombament de Fenals
02/10/2018 10:12 - Registre de publicació

Exposició pública de la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lloret de Mar en relació a l’art. 55 i plànol d’ordenació D2b – Sistema de serveis tècnics clau 1.5 per estació de bombament de Fenals, aprovada inicialment per acord del Ple de la Corporació en sessió de data 24/09/2018

Termini d'exposició: 1 mes (del 11/10/2018 al 12/11/2018, a.i.)

Publicació edictes:
BOP Girona: 10/10/2018
diari El Punt Avui: 04/10/2018
Diari de Girona: 03/10/2018

Aprovació definitiva modificació Projecte bàsic de drenatge a la Urb. Serra Brava en l'àmbit del PMU3 i els PAU 18 i 22 del POUM
11/10/2018 09:02 - Registre de publicació
Temporalment despublicat

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores