Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

99 anuncis
DISSOLUCIO DE L’ORGANISME AUTONOM LOCAL SERVEIS MUNICIPALS DE COMUNICACIO DE LLORET DE MAR
30/10/2020 14:16 - Registre de publicació

El Ple Ordinari celebrat el 26/10/2020, va aprovar inicialment la dissolució de l'Organisme Autònom Local Serveis Municipals de Comunicació de Lloret de Mar amb efectes de 1 de gener de 2021.

Termini d'exposició: del 12/11/2020 al 28/12/2020

EDICTE DE NOTIFICACIÓ COL·LECTIVA DE LIQUIDACIONS I ANUNCI DE COBRAMENT
10/11/2020 08:56 - Registre de publicació

PADRONS ANNEXES DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA I DE LA TAXA PER LA RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT D'ESCOMBRARIES, REFERITS TOTS ELLS A L'EXERCICI DE 2020

Termini d'exposició: 15 DIES

Documents associats:
MESURES CORONAVIRUS - NOVEMBRE 2020
30/10/2020 14:51 - Registre de publicació

S'ha dictat el decret d'alcaldia n. 3844 de data 30/10/2020, pel qual s'estableixen mesures preventives a diverses instal.lacions municipals.

Termini d'exposició: .

Exposició pública de l’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances nº 2 d’Impost sobre Béns Inmobles i la nº 23 reguladora de diverses taxes per la utilització privativa l’aprofitament especial del domini públic local
27/10/2020 12:16 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

SUBVENCIONS EN MATERIA ESPORTIVA, PER A 2020.
15/10/2020 10:51 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Es poden presentar peticions fins el 17/11/2020

La Junta de Govern Local de 09/10/2020, va aprovar la convocatòria per a l’atorgament de SUBVENCIONS EN MATÈRIA ESPORTIVA, dels següents programes:

 

  • PROGRAMA E1. CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A LES ENTITATS ESPORTIVES DE LLORET DE MAR PER A LA PROMOCIÓ I EL FOMENT DE L’ACTIVITAT FÍSICOESPORTIVA DE BASE I DE LLEURE:
  • La dotació pressupostària total per a la convocatòria de les subvencions per a la línia/programa E1 és 35.300 €.

 

  • PROGRAMA E2. CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A LES ENTITATS ESPORTIVES DE LLORET DE MAR PEL SUPORT A L’ALTA COMPETICIÓ:
  • La dotació pressupostària total per a la convocatòria de les subvencions per a la línia/programa E2 és de 105.000 €.

 

  • PROGRAMA E3. CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES AL SUPORT A ESPORTISTES DE LLORET DE MAR MENORS DE 25 ANYS, NO PROFESSIONALS, EN LA PRÀCTICA D’ESPORTS INDIVIDUALS I COL.LECTIUS:
  • La dotació pressupostària total per a la convocatòria de les subvencions per a la línia/programa E3 és de 2.200 €.
EDICTE
21/10/2020 10:16 - Registre de publicació

ACORD DE NOTIFICACIO SUBSIDIARIA DE LIQUIDACIONS VARIES BOE 274 16/10/2020

Termini d'exposició: 15 DIES

Documents associats:
Projecte bàsic i executiu de rehabilitació de la Masia de Can Buc de Lloret de Mar
07/10/2020 10:46 - Registre de publicació

Es fa públic que el projecte bàsic i executiu de rehabilitació de la Masia de Can Buc de Lloret de Mar, d’iniciativa municipal i redactat per FEU GODOY Arquitectes, SL, amb un pressupost total de les dues fases de 484.299,86€ (IVA inclòs), que fou aprovat inicialment per acord del Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 27 de gener de 2020, ha estat aprovat definitivament per acord del mateix Ple en sessió ordinària de data 5 d’octubre de 2020.

Termini d'exposició: Recurs administratiu 1 mes i Recurs contenciós administratiu 2 mesos

Dates publicació:
- BOP Girona: 16/10/2020
- DOGC: 15/10/2020

Projecte bàsic d’adequació de l’edifici situat al carrer Verge de Loreto núm. 3 de Lloret de Mar
07/10/2020 10:46 - Registre de publicació

De conformitat amb el que disposa l’art. 38 de Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny, es fa públic que el projecte bàsic d’adequació de l’edifici situat al carrer Verge de Loreto núm. 3 de Lloret de Mar, en règim d’ús provisional, d’iniciativa municipal i redactat per l’arquitecte Joan Deulofeu i Moragas, amb un pressupost total de 444.772,11€ (IVA inclòs), que fou aprovat inicialment per acord del Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 27 de gener de 2020, ha estat aprovat definitivament per acord del mateix Ple en sessió ordinària de data 5 d’octubre de 2020

Termini d'exposició: Recurs administratiu 1 mes i Recurs contenciós administratiu 2 mesos

Dates publicació:
- DOGC: 15/10/2020
- BOP Girona: 16/10/2020

Edicte
06/10/2020 10:51 - Registre de publicació

Edicte d'aprovació definitiva del Pla de Prevenció d'Incendis 2020-2023

Termini d'exposició: Dos mesos

Publicació al BOP: 15/10/2020

Edicte
06/10/2020 10:46 - Registre de publicació
Temporalment despublicat

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores