Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

99 anuncis
Aprovació dels preus públics per les entrades de teatre, descomptes i abonaments per la temporada d’octubre a desembre de 2020, establerts al punt 2.- PREUS PÚBLICS PER SERVEIS I ACTIVITATS DIVERSES, de la Ordenança Fiscal 25 de Regulació general de Preus Públics Municipals.
05/10/2020 09:41 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

SUBVENCIO DIPUTACIO DE GIRONA
01/10/2020 12:21 - Registre de publicació

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER FINANÇAR ACTUACIONS DELS AJUNTAMENTS I LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES (EMD), ADREÇADES A LA REACTIVACIÓ DEL TEIXIT COMERCIAL I ECONÒMIC DELS SEUS MUNICIPIS, DERIVADES DE L’IMPACTE DE LA COVID-19.

Termini d'exposició: .

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per import de 3.000 € a favor de l’Ajuntament de Lloret de Mar per al finançament de les mesures per la reactivació del teixit comercial i econòmic a Lloret de Mar, anualitat 2020. Expedient 2020/5781.

En virtut del que s’estableix a l’apartat 11 de les bases de la convocatòria de la subvenció anteriorment esmentada es dóna difusió i publicitat mitjançant la publicació d’aquet edicte al web municipal.

Exposició pública del compte general 2019
12/08/2020 14:55 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Documents associats:
Exposició pública i aprovació del padró de l'Impost d'Activitats Econòmiques, matricula anual de 2020.
29/07/2020 10:40 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Fins el 8 de setembre 2020.

Anunci d’esmena d’error en l’edicte d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals 9 i 23 amb la finalitat d’adoptar mesures tributàries extraordinàries a causa de l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020, de 14 de març, prorrogat pels RD 476/2020, de 27 de març i RD 487/2020, de 10 d’abril, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Aprovació provisional de l’adopció de mesures tributàries extraordinàries a causa de l'estat d'alarma declarat pel RD 463/2020, de 14 de març 2020, prorrogat pel RD 476/2020, de 27 de març i pel RD 487/2020, de 10 d’abril, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, pel que fa a l’OF. NÚM. 9. TAXA SERVEI DE RECOLLIDA, TRANSPORT I TRACTAMENT D'ESCOMBRARIES A PARTICULARS I ESTABLIMENTS I A L’ OF. NÚM. 23. ORDENANÇA REGULADORA DE DIVERSES TAXES PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL.
18/06/2020 11:10 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils

Edicte aprovació inicial Pla Prevenció Incendis Forestals 2020-2023
14/07/2020 09:00 - Registre de publicació
Temporalment despublicat
EXCEPCIONALITAT PERIODE DE CONSTRUCCIO JULIOL 2020
13/07/2020 18:20 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

Excepcionar el periode de construcció de l'1 al 31 de juliol de 2020 segons ordenança municipal reguladora de les llicències urbanístiques i control de les obres.

MESURES EXTRAORDINÀRIES SERVEIS DE PLATGES, TEMPORADA 2020.
13/07/2020 12:30 - Registre de publicació

En el BOP de 16/05/2020 es va publicar l’Ordre del Ministeri de Sanitat SND/414/2020, per la qual es van flexibilitzar determinades restriccions d’àmbit nacional després de la declaració de l’estat d’alarma, en aplicació de la Fase 2, Ordre que posteriorment va ser modificada per la nova Ordre SNS/440/2020 de 23 de maig. En aquestes ordres es tornava a permetre l’ús de les platges com espai de bany, establint-se, així mateix, les condicions d’ús. En aquest sentit, l’Ajuntament de Lloret de Mar ha dictat les següents resolucions:

Termini d'exposició: .

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’URGÈNCIA SOCIAL, OCASIONADA PER LA COVID-19, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2020.
02/07/2020 13:40 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 26/06/2020, va aprovar les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’URGÈNCIA SOCIAL, OCASIONADA PER LA COVID-19, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2020.

Termini d'exposició: del 13/07/2020 al 10/08/2020 (20 dies hàbils publicació BOP)

Amb la finalitat de respondre a l’impacte econòmic de la COVID-19, aquestes Bases reguladores tenen per objecte fixar els criteris de concessió d’ajuts extraordinaris destinats a donar suport econòmic a persones i famílies empadronades a Lloret de Mar que es trobin en una situació socioeconòmica desfavorida, atenent a situacions de necessitat puntuals, urgents, bàsiques i de subsistència.

S’obra de manera simultània el termini per presentar al·legacions a les Bases amb el de presentació de sol·licituds. Podreu trobar tota la informació per demanar subvenció a:

https://seu.lloret.cat/ajutsPublic/showPublicacion/1879

 

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores