Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

163 anuncis
Publicitat de la subvenció directa extraordinària “sensellar” de DIPSALUt a favor de l’Ajuntament de Lloret de Mar per les despeses del projecte de centre de dia el kaliu i take away
08/02/2022 14:00 - Registre de publicació

Edicte de l’Ajuntament de Lloret de Mar relatiu al sosteniment de les despeses del projecte de centre de dia “El Kaliu” i Take Away, destinats principalment, a persones vulnerables sense sostre o a persones que tenen habitatges però que aquests no reuneixen les condicions mínimes d’habitabilitat, amb el finançament de Dipsalut, en concepte de subvenció directa per interès públic número 21/4675, per donar resposta a diferents realitats detectades pels Serveis Socials del nostre municipi agreujades aquests últims anys per la crisi econòmica ocasionada per la pandèmia de la Covid-19.

Termini d'exposició: .

Excés de cabuda finca Urbanització Serra Brava
31/01/2022 14:05 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 de febrer de 2022 a 1 de març de 2022

Per part del Sr. Jesús Molina Beltrán, Notari de Tossa de Mar, s'està tramitant expedient per rectificar la cabuda d'una finca de Tossa de Mar, col.lindant amb una finca del terme municipal de Lloret de Mar, situada a la Urbanització Serra Brava. En compliment del disposat a l'art. 201 en relació al 203 de la Llei Hipotecària, es posa en coneixement dels titulars de les finques col.lindants per un termini d'un mes per poder comparèixer. 

Finca URBANA, REFERENCIA CATASTRAL.- 9289457DG8198N0001HT, col.lindant amb finques de: 

UDO RICHARD RÖDER
RENE SCHEPPER
VLADISLAV ZHATIKOV
MIREIA GARCIA MARTINEZ
ERICA ROMERO
ALEXEY MIRONOSITSKIY

 

Aprovació de les Bases especifiques i Convocatòria per a la concessió de subvencions municipals destinades a hotels, hostals, càmpings, apartaments turístics i habitatges d’ús turístic (hut’s) a Lloret de Mar, exercici 2021
27/12/2021 08:40 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Del 30/12/2021 al 27/01/2022

La Junta de Govern Local, en sessió de 24/12/2021, va prendre l’acord d’aprovar les Bases que han de regir la CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS DESTINADES A HOTELS, HOSTALS, CÀMPINGS, APARTAMENTS TURÍSTICS I HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC (HUT’s) A LLORET DE MAR, per a l’exercici de 2021.

Per tant, de conformitat als articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i als articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes Bases s’exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP, perquè es puguin presentar al·legacions.

En el cas de no presentar-se al·legacions durant l’esmentat termini, aquestes bases quedaran aprovades definitivament.

29/12/2021- Publicació Bases BOP Girona 248 de data 29/12/2021

La Junta de Govern Local de data 21-01-2022 va aprovar la modificacio de les clàusules 1 i 3.1 de les bases.

Aprovació inicial d'un projecte d'obres municipal
14/01/2022 15:10 - Registre de publicació

Aprovació inicial del Projecte de renovació del sanejament a un tram del carrer de Sant Pere, entre els carrers de l’Oliva i de Narcís Fors.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

AJUTS ECONÒMICS A SUBJECTES PASSIUS DE L’IBI PER L'EXERCICI 2021
22/12/2021 12:35 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Del 23-12-2021 al 23-01-2022, ambdós inclosos.

 Informació general:

La Junta de Govern Local, en sessió de  data 3/12/2021, va aprovar les bases específiques reguladores per a l’atorgament d’ajut econòmic a subjectes passius de l’impost sobre béns immobles (IBI) destinats al sector de població del municipi de Lloret de Mar amb una menor capacitat econòmica per l'exercici 2021.

L'objecte d'aquestes bases és regular l’atorgament d’ajuts econòmics a subjectes passius de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) destinats al sector de població del municipi de Lloret de Mar amb una menor capacitat econòmica, de conformitat amb allò que preveu l’Ordenança General de Subvencions, publicada al BOP de Girona núm. 108, el 5 de juny de 2020,  i la resta de normativa d’aplicació.

 Termini de la sol·licitud

 El termini de presentació de les sol·licituds, en única convocatòria, serà de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província (BOP), del 23-12-2021 al 23-01-2022, ambdós inclosos.

Al transcórrer de forma simultània el termini per presentar al·legacions a les Bases amb el de presentació de sol·licituds, caldrà procedir a la suspensió d’aquest segon termini en el cas que es presentessin al·legacions a les bases.

 Lloc de presentació:

La presentació de la sol·licitud i justificació es realitzarà mitjançant els registres electrònics que l’Ajuntament de Lloret de Mar té a disposició de la ciutadania. És a dir, es podran presentar sol·licituds en la forma i condicions que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions.

 Canals de tramitació:

Per Internet: via telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament mitjançant el següent enllaç: https://tramits.lloret.org/OAC/CdT.jsp#no-back-button

En cas de dubte durant la presentació de sol·licituds, els interessats poden trucar de dilluns a divendres al telèfon de suport electrònic 872220646, en horari de 8 a 20 hores, o consultar al correu: oac360@lloret.cat                               

PUBLICITAT FINANÇAMENT GENCAT RESTAURACIÓ HIPOGEU 31
12/01/2022 12:15 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 mes

Documents associats:
Aprovació de les Bases especifiques de l’atorgament de subvencions a les associacions professionals dedicades al transport públic.
11/01/2022 09:05 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Del dia 12 de gener al 8 de febrer de 2022, ambdós inclosos

La Junta de Govern Local, en sessió de 31/12/2021, va prendre l’acord d’aprovar les BASES ESPECIFIQUES DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES ASSOCIACIONS PROFESSIONALS DEDICADES AL TRANSPORT PÚBLIC.

Per tant, de conformitat als articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i als articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes Bases s’exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP, perquè es puguin presentar al·legacions.

En el cas de no presentar-se al·legacions durant l’esmentat termini, aquestes bases quedaran aprovades definitivament.

NOVA CONVOCATÒRIA DE LA PLAÇA DE JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/A DE LLORET DE MAR.
27/08/2021 09:51 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Del 11/01/2022 al 20/01/2022, ambdòs inclosos

En data 19/08/2021 s’ha dictat el Decret d’Alcaldia num. 7053/2021, d’aprovació de l’obertura de la convocatòria pública per cobrir la vacant de Jutge/essa de Pau substitut de Lloret de Mar. L'edicte de convocatòria es va publicar a la Sèu Electrònica Municipal en data 27/08/2021 i al BOP n. 166 de data 30/08/2021, però no es va presentar cap petició.

Per tant, s'obra una nova convocatòria, disposant un termini de 10 dies naturals des de la publicació al BOP.

Es requereix:

- Ser espanyol/a.
- Ser major d’edat.
- No estar incurs en cap de les causes d’incapacitat que estableix l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

Documentació a presentar:

- Instància al Registre General d’Entrada (OIAC), on cal especificar si es presenta a la plaça de Jutge/essa de Pau substitut/a
- Fotocòpia DNI
-
Declaració jurada de no trobar-se incurs en cap de les causes d’incapacitat que estableix l’art. 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial
- Currículum Vitae
- Manifestació referida a si en l’actualitat exerceixen alguna activitat laboral, empresarial o professional, identificant-la i descrivint-la breument en cas afirmatiu

Presentació sol·licituds:

Es podran presentar de forma electrònica juntament amb la documentació requerida, mitjançant el següent enllaç:
https://tramits.lloret.org 
En cas de dubte, podeu trucar al telèfon de suport electrònic 872.220.646, en horari de 8 a 20 hores.

Es podran presentar de forma presencial demanant cita prèvia per l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana a través d’aquest enllaç:
www.lloret.cat/citaprevia

EDICTE RESOLUCIO NOTIFICACIO ACTES ADMINISTRATIUS
10/01/2022 09:25 - Registre de publicació

BOE NUM 4 DE DATA 05 DE GENER DE 2021

Termini d'exposició: 15 DIES NATURALS

EDICTE RESOLUCIO NOTIFICACIO ACTES ADMINSTRATIUS
10/01/2022 09:15 - Registre de publicació

BOE NUM 4 DE DATA 05 DE GENER DE 2021

Termini d'exposició: 15 DIES NATURALS

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers