Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

60 anuncis
Bases reguladores per l'atorgament d'una subvenció per a l'exercici 2018 a persones subjectes a l'impost sobre Béns Immobles (IBI)
07/01/2019 12:47 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies hàbils des de la publicació del BOP

La Junta de Govern Local en sessió de data 21 de desembre de 2018, ha aprovat inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’exercici 2018 a persones subjectes a l’impost sobre bens immobles (IBI), en el marc del règim jurídic definit a la Llei General de Subvenció, aprovada per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, l’import total a repartir s’imputarà a les corresponents partides pressupostàries del pressupost municipal per a 2018, s’exposen al públic per termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci inserit al BOP de Girona i referència d’aquest al DOGC, durant el qual els interessats podran interposar les al·legacions que considerin oportunes.

Termini de presentació de sol·licituds: Entre 1/03/2019 i 30/04/2019

Llicència ús provisional del sòl 30012018-11
18/01/2019 12:22 - Registre de publicació

Informació pública llicència ús provisional del sòl per instal·lació d'un viver

Termini d'exposició: 20 dies

Informació pública ús provisional del sòl
18/01/2019 12:27 - Registre de publicació

Informació pública llicència 30012018000067 d' ús provisional del sòl per instal·lació cartell publicitari

Termini d'exposició: 20 dies

Suspensió de la tramitació de les bases reguladores per a l’atorgament d’una subvenció per a l’exercici 2018 a persones subjectes a l’Impost sobre bens inmobles (IBI)
17/10/2018 13:47 - Registre de publicació

Anunci de suspensió immediata de la tramitació de les bases reguladores per a l’atorgament d’una subvenció per a l’exercici 2018 a persones subjectes a l’Impost sobre bens inmobles (IBI).

Termini d'exposició: 31/10/2018

Documents associats:
Aprovació definitiva modificació Projecte bàsic de drenatge a la Urb. Serra Brava en l'àmbit del PMU3 i els PAU 18 i 22 del POUM
11/10/2018 09:02 - Registre de publicació
Temporalment despublicat
Subvenció Diputació de Girona, adquisició impressora tèrmica
09/10/2018 12:02 - Registre de publicació

Adquisició d’una impressora tèrmica i gestió del web i servei d’allotjament de patrimoni.lloret.cat amb el finançament de la Diputació de Girona – Noves Tecnologies.

Termini d'exposició: 1 mes, fins el dia 09/11/2018

APROVACIO INICIAL BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIO PER A L’EXERCICI 2018 A PERSONES SUBJECTES A L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES (IBI).
26/06/2018 08:32 - Registre de publicació

La Junta de Govern Local en sessió de data 8 de juny de 2018, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a l’atorgament d’una subvenció per a l’exercici 2018 a persones subjectes a l’impost sobre bens immobles (IBI).

Termini d'exposició: 20 dies hàbils des de la publicació del BOP

Documents associats:
Ban revetlles Sant Joan i Sant Pere
12/06/2018 13:02 - Registre de publicació

Recordatori actuació en relació amb les revetlles de Sant Joan i Sant Pere.

Termini d'exposició: Fins el dia 30 de juliol de 2018

Documents associats:
Ban prohibició cremes
07/06/2018 14:17 - Registre de publicació

Indicacions en relació amb la manera de procedir durant el període en què no es poden realitzar cremes.

Termini d'exposició: Del 15 de març de 2018 al 14 de març de 2019

Documents associats:
Informació pública sobre la suspensió de l'activitat i ús d'Habitatge d’Ús Turístic (HUTs)
13/03/2017 09:47 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 19 de desembre de 2016, ha acordat suspendre, d’acord amb l’art. 73 del Text refós de la Llei d’urbanisme, l’activitat i ús d’Habitatge d’Ús Turístic (HUTs) dins la delimitació gràfica adjunta, durant el termini màxim d’un any, a comptar des de la publicació del present acord en el butlletí Oficial de la província de Girona, amb la finalitat d’estudiar-ne una reforma. La suspensió d’aquestes autoritzacions, abastarà a les activitats que estiguin en tràmit, en la data de publicació del present Edicte, així com les sol·licituds per implantar-ne, legalitzar-ne i adequar-ne aquests usos.

Comunicació 15/12/2017:

  • Amb data 1 de desembre del 2017 s’ha aprovat inicialment el Pla especial que regula l’activitat d’Habitatges d’Ús Turístic a tot el municipi, que implica la suspensió de les llicències d’Habitatges d’Ús Turístic.
  • La suspensió serà efectiva fins a aprovar definitivament el Pla especial urbanístic dels habitatges d’ús turístics (PEUHUT) de Lloret de Mar. Aquest procediment tindrà un termini màxim d’1 any.
  • El Pla especial s’ha aprovat inicialment i s’ha iniciat el procediment d’exposició pública per presentar al·legacions en un termini d’un mes.

Publicació:

  • Diari El Punt Avui dia 22/12/2016
  • BOP Girona dia 23/12/2016

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores