Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

120 anuncis
Aprovació provisional de la modificació de determinades ordenances fiscals i creació de la nova Ordenança fiscal núm. 29, reguladora de la taxa per a la prestació del servei de prevenció d'incendis forestals.
07/04/2021 11:08 - Registre de publicació

NÚM. BOP 65 DATA 07/04/2021

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Termini exposició: del 08/04/2021 al 19/05/2021 (30 dies hàbils publicació BOP)

ANUNCI GERÈNCIA TERRITORIAL DEL CADASTRE DE GIRONA
26/03/2021 19:05 - Registre de publicació

Procediment simplificat de valoració per canvi de sòl de naturalesa urbana a rústica (PSRD) d'acord amb el Pla directori urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironi

Termini d'exposició: 10 dies

Aprovació inicial de les bases de la convocatòria per adjudicar les llicències temporals d’ús privatiu de 57 horts municipals ubicats al veïnat de Can Ribalaigua, així com la creació d’una llista d’espera.
14/12/2020 15:01 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Es poden presentar sol.licituds fins el 31/01/2021

En sessió de data 11 de desembre de 2020, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lloret de Mar ha aprovat inicialment les bases de la convocatòria per a l’adjudicació de les llicències temporals d’ús privatiu de 57 horts municipals ubicats al veïnat de Can Ribalaigua, així com la creació d’una llista d’espera.

En virtut del previst a la base 9.3, les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació del present anunci i fins el dia 31 de gener de 2021.

Publicació BOP: n. 242 de 17/12/2020

PERSONES ADMESES I EXCLOSES

En sessió 26/02/2021 la Junta de Govern Local ha aprovat la proposta  d’admesos i exclosos, atorgant a les persones interessades un termini de deu (10) dies hàbils per tal que puguin al·legar el que considerin convenient per a la defensa dels seus drets i interessos.

Publicació de l'acord: 26/02/2021

Termini per presentar al.legacions: fins el dia 12/03/2021

DIA I HORA SORTEIG

  • Lloc: pistes d’atletisme (Av. del Rieral, 12, Lloret de Mar)
  • Dia: Dijous 18 de març de 2021
  • Hora: 9 hores

 Aquest acte públic respectarà les  pautes d’ordre i funcionament que s'estableixen a l'acord de la Junta de Govern Local de data 26/02/2021.

 Els sol·licitants admesos en el procés que no resultin adjudicataris de cap hort passaran a formar part d'una LLISTA DE RESERVA, que es generarà segons ordre ascendent a partir de la puntuació obtinguda, en espera i previsió de les possibles vacants que es puguin produir fins el moment de convocar un nou procés d’atorgament de llicències temporals d’ús dels horts.

Publicació certificat acord Junta Govern Local 19/03/2021

Aprovació Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals complementaries destinades a hotels, hostals, càmpings, apartaments turístics i habitatges d’ús turístic (hut’s) amb motiu de la crisi sanitària provocada pel covid-19 a Lloret de Mar.
02/03/2021 11:06 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Es poden presentar al.legacions i sol.licituds del 4 al 31 de març de 2021.


Per acord de la Junta de Govern Local de data 26/02/2021, s’han aprovat les BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS COMPLEMENTÀRIES DESTINADES A HOTELS, HOSTALS, CÀMPINGS, APARTAMENTS TURÍSTICS I HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC (HUT’s) AMB MOTIU DE LA CRISI SANITARIA PROVOCADA PEL COVID-19 A LLORET DE MAR.


De conformitat amb el que es desprèn de l’esmentat acord i de les pròpies bases, dels articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i dels articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes Bases s’exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP, perquè es puguin presentar al.
legacions.

Al transcórrer de forma simultània el termini per presentar al.legacions a les Bases amb el de presentació de sol.licituds, caldrà procedir a la suspensió d’aquest segon termini en el cas que es presentessin al.legacions a les bases.

 

CANDIDATS A JURAT PERIODE 2021-2022.
28/10/2020 08:56 - Registre de publicació

S'exposa al pública la llista provisional de candidats a jurat per als propers anys 2021-2022, per un termini de 15 dies.

Termini d'exposició: 15 dies

Es fa pública la llista DEFINITIVA de Candidats a Jurat del periode 2021-2022

APROVACIÓ DE LES BASES I LA CORRESPONENT CONVOCATÒRIA PER A D’ADJUDICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS MUNICIPALS PER A L’EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA DE LES PLATGES DE LLORET DE MAR, PER A LA TEMPORADA 2021
20/01/2021 11:41 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 30 dies des de la publicació al BOP GIRONA (21/01/2021)

En sessió de 15 de gener de 2021, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lloret de Mar ha aprovat inicialment les bases de la convocatòria per a l’atorgament d’autoritzacions municipals per a l’explotació de diversos serveis de temporada de platges.

Les persones interessades disposaran d’un termini de trenta dies hàbils per presentar les seves sol·licituds, a comptar des del dia següent de la publicació del present anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

PRESENTACIÓ PROPOSTES:

Les proposicions es presentaran en la forma i registre indicats a l’anunci de licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, i accessible des del mateix anunci de licitació en el perfil de contractant:

http://contractaciopublica/perfil/lloretdemar 

?Enllaç d’ajuda i prescripcions tècniques per la presentació en l’Aplicació Sobre Digital”.

TERMINI PRESENTACIÓ PROPOSTES OBERT: DEL 22/01/2021 AL 04/03/2021 (PERFIL CONTRACTANT)

09/03/2021.- Acta Mesa sobre únic

Aprovació de les Bases especifiques de l’atorgament de subvencions a les entitats ciutadanes sense afany de lucre, culturals i de joves, per a la realització d’activitats d’interès públic o social, exercici 2020
02/03/2021 11:01 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Es poden presentar al.legacions i sol.licituds del 8 de març al 2 d'abril de 2021

La Junta de Govern Local, en sessió de 26/02/2021, va prendre l’acord d’aprovar les Bases especifiques de l’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES ENTITATS CIUTADANES SENSE AFANY DE LUCRE, CULTURALS I DE JOVES, PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS D’INTERÈS PÚBLIC O SOCIAL, EXERCICI 2020, per a l’exercici de 2020.

De conformitat amb el que es desprèn de l’esmentat acord i de les pròpies bases, dels articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i dels articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aquestes Bases s’exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el BOP, perquè es puguin presentar al.legacions.

El termini de presentació de les sol·licituds, en única convocatòria, serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província (BOP).

Al transcórrer de forma simultània el termini per presentar al.legacions a les Bases amb el de presentació de sol.licituds, caldrà procedir a la suspensió d’aquest segon termini en el cas que es presentessin al.legacions a les bases.

Pla especial urbanístic de l’Obreria de Santa Cristina de Lloret de Mar
11/02/2021 12:21 - Registre de publicació

Edicte d’informació pública del Pla especial urbanístic de l’Obreria de Santa Cristina de Lloret de Mar, aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern Local de data 04/02/2021

Termini d'exposició: 45 dies (del 24/02/2021 al 29/04/2021, a.i.)

Dates publicació edictes:
DOGC: 22/02/2021
BOP Girona: 23/02/2021
Diari de Girona: 16/02/2021
diari El Punt Avui: 18/02/2021

Inscripción de inmatriculación de finca referencia cadastral 17102A003000400000JZ
11/01/2021 14:31 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE LA MOBILITAT AL PASSEIG MARITIM DE LLORET DE MAR.
05/01/2021 14:01 - Registre de publicació

Es proposa un procés de participació ciutadana com a actuació d’iniciativa institucional, destinada a facilitar i promoure la intervenció de la ciutadania i els sectors implicats, en la realització de propostes per la millora en els usos de la mobilitat en l’àmbit del Passeig Marítim de Lloret de Mar.

Termini d'exposició: Fins el 17 de febrer de 2021.

APROVAR les bases del procés participatiu per a decidir mesures de millora dels usos de la mobilitat en l’àmbit del Passeig Marítim de Lloret de Mar, en base als antecedents i especificacions, exposades així com també les següents, d’acord amb els articles del títol III de la Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana.

CONVOCAR el procés participatiu segons les especificacions contingudes en el Decret.

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La vostra privacitat és important per a nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

JSESSIONID

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

  • __utma  S'utilitza per distingir usuaris i sessions. Expira als 2 anys a partir de la configuració o actualització
  • __utmt  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira als 10 minuts
  • __utmb  S'utilitza per determinar noves sessions o visites. Expira als 30 minuts després de la configuració o actualització
  • __utmc  S'utilitza per determinar si un usuari estava a una nova sessió o de visita. Expira al tancar la sessió amb el navegador
  • __utmz  Emmagatzema la font de tràfic o la campanya que explica com ha arribat l'usuari a la pàgina web. Expira als 6 mesos després de la configuració o actualització
  • __utmv  S'utilitza per enmagatzemar dades variables personalitzades del visitant. Expira als 2 anys després de la configuració o actualització
Cookies de Tercers
No s'utilitzen cookies de tercers