Esteu aquí: Inici →  Serveis de la Seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

99 anuncis
BASES BARRAQUES FESTA SANTA CRISTINA I CLON FESTIVAL 2020
29/06/2020 10:25 - Registre de publicació

Atorgament d'autorització d'ús privatiu per a l'ocupació temporal de la via pública, consistents en la instal·lació de 6 barres per la Festa de Santa Cristina i Clon Festival de l'11 de Juliol al 22 d'Agost 2020.

Termini d'exposició: Del 30/06 al 06/07/20

S'adjunten les bases, l'Annex II i la declaració responsable que cal presentar per l'atorgament d'autoritzacions. A la clàusula 5 consta la documentació a presentar.

S'adjunta la Proposta d'Acord de la Junta de Govern Local en relació a l'autorització d'atorgament de l'ocupació temporal de la via pública, consistent en la instal·lació de barres per la Festa Major de Santa Cristina i Clon Festival 2020

 

 

Sistema de cita prèvia en el Cadastre
08/07/2020 12:30 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

Anunci cobrament de quotes provincials i nacionals matricula impost sobre activitats econòmiques 2020
02/07/2020 10:45 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

Termini per efectuar l'ingrès: Del 16 de setembre al 20 de novembre 2020

 

ESTUDI INFORMATIU I ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL "MILLORA GENERAL. NOU RAMAL AUTOPISTA C-32, BLANES-LLORET. TRAM: TORDERA-LLORET DE MAR.
02/07/2020 11:55 - Registre de publicació

ANUNCI DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA D'INFORMACIÓ PUBLICA DE L'ESTUDI INFORMATIU I DE L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL "MILLORA GENERAL. NOU RAMAL DE L'AUTOPISTA C-32, BLANES-LLORET. TRAM: TORDERA-LLORET DE MAR.

Termini d'exposició: 45 DIES

AMPLIACIÓ OCUPACIÓ DE LES TERRASSES DELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ DE LLORET DE MAR
15/05/2020 13:55 - Registre de publicació

Termini d'exposició: .

El govern municipal ha acordat que els establiments de restauració de Lloret de Mar puguin ampliar les seves terrasses fins a un màxim del 100 % de l’ocupació actual, a partir del moment que el municipi entri a la Fase I del “Pla per a la transició cap a la nova normalitat”.

HORARI MÀXIM D'OBERTURA

Per Decret d’Alcaldia núm. 1061 de 18/05/2020, s'ha fixat com a horari màxim d'obertura fins a les 23 hores.

Per Decret d’Alcaldia núm. 1078 de 26/05/2020, s’ha ampliat el termini d’obertura en una hora més, quedant fixat fins a les 00:00 hores (12 hores de la nit) - FASE I.

Posteriorment, per Decret d’Alcaldia núm. 1153 de 04/06/2020, s’ha ampliat el termini d’obertura en una hora més, quedant fixat fins a les 01:00 hores de la nit - FASE II.

Per Decret d'Alcaldia núm. 1383 de 19/06/2020, s'ha restablert l'horari de les terrasses al que determinen les Ordenances d'ocupació de via pública i de retranqueig privat.

Aprovació provisional de la taxa per la prestació dels serveis administratius prestats i l’aprofitament especial en edificis municipals amb motiu de la celebració de casaments civil i la modificació de les ordenances fiscals 18 i 20
Convocatòria per a la concessió d'una subvenció per a l'exercici 2019 a persones subjectes a l'IBI
10/12/2019 14:20 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 5/06/2020

La Junta de Govern Local, en data 8 de novembre de 2019, va aprovar la convocatòria per a la concessió d’una subvenció per a l’exercici 2019 a persones subjectes a l’impost sobre béns immobles, que es regiran per les bases aprovades definitivament mitjançant acord de JGL de 8 de febrer de 2019.

 Presentació sol·licituts: 20 de gener al 20 de març. Fins el 5 de juny

A través del RD 537/2020 de 20 de maig (BOE 23/05/2020), s’ha aprovat l’alçament de la suspensió dels terminis administratius i processals que va ser acordada mitjançant RD 463/2020 de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma.

En relació al present procediment per a la Convocatòria de concessió d'una subvenció per a l'exercici 2019 a persones subjectes a l'IBI, avui dia 1 de juny es reprèn el termini de presentació de sol·licituds, i tenint en compte que en el moment de la suspensió mancaven 5 dies per a la finalització del termini, les sol·licituds es podran presentar fins el dia 5 de juny de 2020.

EXCEPCIONALITAT PERIODE DE CONSTRUCCIO JUNY 2020
30/05/2020 20:20 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

Excepcionar el periode de construcció de l'1 al 15 de juny de 2020 segons ordenança municipal reguladora de les llicències urbanístiques i control de les obres.

AIXECAMENT SUSPENSIO OBRES PUBLIQUES
12/05/2020 08:25 - Registre de publicació

DECRET D'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIO DE LES OBRES PÚBLIQUES CONTRACTADES PER L'AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Termini d'exposició: DEL 12/05 AL 12/07/2020

Ban d'alcaldia referent a la venda de roses per Sant Jordi
20/04/2020 15:15 - Registre de publicació

Termini d'exposició: -

Informo,

Que en els dies previs al dia de Sant Jordi es considera convenient recordar que, d’acord amb allò previst a l’article 10 del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, la venda de roses i de qualsevol altra tipus de flor o planta NO podrà realitzar-se de forma presencial, tan sols es podrà realitzar a través d’alguna de les modalitats de venda a distància (telefònica, internet), podent-se subministrar a domicili, sempre amb la deguda observació de les mesures necessàries per a garantir la protecció dels ciutadans/es i treballadors/es.

Aquesta prohibició no afecta únicament a les floristeries, si no a qualsevol establiment que acostumi a vendre aquests productes. Així, cal recordar que, d’acord amb el que es desprèn del referit article 10 del RD 43/2020, els supermercats o hipermercats només podran vendre productes de primera necessitat, quedant fora d’aquest concepte les flors i plantes.

Es fa públic pel coneixement general.

Lloret de Mar, 20 d’abril de 2020

Ajuntament de Lloret de Mar
Pl. de la Vila, 1, CP: 17310
Tel. 972361800 / 972372050 (fax)
E-mail: ajuntament@lloret.org

Desenvolupat per Semic e-Government
Seu Electrònica
Tens dubtes tramitant? Truca'ns. Et truquem! De dilluns a divendres de 8 a 20 hores